Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
SAMBUTAN HARI PERKHIDMATAN AWAM KALI KE-25 - DUA PEKERJA DARI JABATAN PERKHIDMATAN POS TELAH MENERIMA (APCPA)

Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam bagi tahun 1440 Hijrah / 2018 telah diadakan pada 22 Safar 1440H bersamaan 2018M, 31 Oktober 2018 bertempat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas, Negara Brunei Darussalam bertemakan "TRANSFORMASI KE ARAH PERKHIDMATAN AWAM YANG PROGRESIF". Majlis telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Tahun ini dua pegawai dan kakitangan Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Perhubungan telah menerima Anugerah Perkerja Cemerlang Perkhidmatan Awam (APCPA). Tahniah diucapkan kepada dua penerima iaitu Awang Mohd Noor bin Haji Yusuf / Yussuf, Bahagian IV, Kerani dan Dayang Hajah Siti binti Haji Damit, Bahagian V, Pembersih.

ACPA Md Noor n Ka Hjh Siti.PNG

Md Noor n Hjh Siti.jpeg

Attachments
Created at 31/10/2018 04:44 PM by Ak Hj Hairul Azmi Bin Pg Hj Morni
Last modified at 01/11/2018 10:08 AM by Ak Hj Hairul Azmi Bin Pg Hj Morni